LATHALAIN | May Nanay Mameng sa Bawat Tahanan ng Maralitang Lungsod

Walang sinuman ang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Walang sinuman ang makahihigit pa sa mga pangarap ng isang ina para sa kinabukasan ng kanyang anak. Subalit higit pa rito, walang  sinumang diktador o anumang mapanupil na batas ang makakapag apula sa nagliliyab na hangarin ng marami pang ina at ama para sa kanilang mga anak at susunod na henerasyon tungo sa lipunang malayo sa pagsasamantala, pagpapahirap, at pang-aabuso. 

Si Carmen Deunida o mas kilala sa tawag na “Nanay Mameng” ay ilan lamang sa mga mapagmahal na ina at mahusay na lider-maralita na nagtataguyod sa pagkamit ng lipunang may pagkilala sa bawat sektor at pagpapahalaga sa buhay at karapatan ng mamamayan. Hanggang sa huling hininga ni Nanay Mameng, buong lakas itong nakibaka at ipinanawagan ang pagpapatalsik sa rehimeng Duterte at pagpapalaya sa lahat ng bilanggong pulitikal. 

Sa panahon ng diktador na rehimeng Ferdinand Marcos unang naorganisa si Nanay Mameng. Naging pinakamatandang kasapi siya ng Kabataan para sa Demokrasya at Nasyunalismo, isang progresibong organisasyon ng mga kabataan, kung saan miyembro rin ang kanyang anak. Magmula rito, nagpatuloy sa pakikibaka at pagoorganisa si Nanay Mameng at naging laman ng kalsada bitbit ang mga panawagan.

Hindi rin nakaligtas sa pangaabuso si Nanay Mameng sa dating asawa nito kaya naman mas napalapit ang kanyang loob sa pag-oorganisa sa Samahan ng Maralitang Kababaihang Nagkakaisa (SAMAKANA) at sa pagpapanawagan para itigil ang pangaabuso sa kababaihan. Naging tagapangulo si Nanay Mameng sa loob ng 11 taon nito kasama ang kababaihang maralitang lungsod. 

Kasunod nito ay lumahok din si Nanay Mameng sa EDSA Dos para patalsikin ang noo’y nakaupong pangulo na si Joseph Estrada. Higit pa rito, ipinamalas ni Nanay Mameng ang labis na pagkamuhi sa  mga sumunod pang rehimen hanggang sa rehimen ni Duterte. Mula sa simpleng lenggwahe at nanggigiit na boses, natutumbok niya ang kalagayan at krisis na dinaranas ng maralitang lungsod. 

Kalaunan, isa si Nanay Mameng sa mga bumuo at nagtaguyod ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY), isang organisasyon ng mga maralitang lungsod, kung saan naging pambansang tagapangulo ito mula 1998 hanggang 2008 at kalauna’y naging chairperson emeritus. Dito niya buong-lakas na inilaan ang mga sumunod pang taon ng kanyang pakikibaka. 

Nanguna siya sa pagpapanawagan sa administrasyon para sa pamamahagi ng pabahay at ayuda sa maralitang lungsod. Naging aktibo rin si Nanay Mameng sa panawagan para sa pamimigay ng pensyon sa mga nakatatandang maralita. Hindi nahinto sa pakikibaka si Nanay Mameng sa kabila ng edad nito. Palagi niyang pinadarama na kasama siya ng malawak na hanay ng masa para sa pagbabago. 

Bilang pagpapahalaga kay Nanay Mameng, samu’t saring pagkilala ang ipinamalas ng sambayanan sa kanya. Nariyan ang isang dokumentaryo sa kanyang buhay at pakikibaka na pinamagatang “Nanay Mameng” noong 2012. Samantala, isang dula naman ang pinamagatang “Nanay Mameng” noong 2015 sa panulat ni Amanda Echanis na itinanghal base sa naging buhay at karanasan ni Nanay Mameng bilang aktibista.

Bagama’t mabigat at nakakalungkot ang kaniyang pagpanaw sa edad na 93, marangal at makabuluhan ang paglalaan ng malaking bahagi ng buhay ni Nanay Mameng sa pakikibaka at pagoorganisa sa mga maralitang lungsod para sa pagkamit ng katarungan at matamasa ang mga pundamental na karapatan ng mga maralita. Tulad ng ibang ina, hangad din ni Nanay Mameng ang maaliwalas na kinabukasan sa kanyang mga anak at apo kaya’t buong-puso itong nag-alay ng lakas at buhay sa paglilingkod sa maralitang lungsod.

Salamin kay Nanay Mameng ang katangian ng pagiging isang mapagmahal na ina at lalong higit ang pagiging militanteng babae sa pakikibaka at pagtataguyod ng karapatan. Sa kabila ng edad nito, aktibong nakisangkot si Nanay Mameng sa mga laban at kampanya lalong higit ng maralitang lungsod. Walang ibang dahilan para hindi pagpugayan ang kasikhayan ni Nanay Mameng kasama ng mamamayang naghihirap.

Marami pang tulad ni Nanay Mameng ang iluluwal ng bulok na sistemang umiiral ngayon sa lipunang Pilipino hangga’t hindi inuugat ang pinagmumulan ng kahirapan at binibigyang solusyon ang mga panawagan ng sambayanan.

Akda ni Erbel Borreta
Disensyo ni Fritzjay Labiano

Published by The Catalyst

Opisyal na pahayagang pang mag-aaral ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) na 34 taon nang nagsisilbi para sa interes ng mga estudyante at mamamayan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: